Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради

Дата: 28.11.2022 13:00
Кількість переглядів: 544

 Фото без описуПравові підстави проведення конкурсу: ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Ізяславської міської ради від 08.11.2022 р. № 195 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради», рішення виконавчого комітету Ізяславської міської ради від 24.11.2022 р. № 225 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора КНП «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради.

 

    Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

   Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради.

   30300, Хмельницька область,  Шепетівський район, місто Ізяслав, вулиця Шевченка, будинок 10, корпус В.

   Основні напрямки діяльності: Код КВЕД: 86.21 Загальна медична практика.

   Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я, що надає послуги первинної медико-санітарної допомоги населенню, спрямованої на задоволення потреб у відновленні та збереженні здоров’я в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

    Засновником закладу є Ізяславська міська рада.

    Заклад функціонує на базі майна комунальної власності Ізяславської міської територіальної громади в особі Ізяславської міської ради.

    Статут закладу: Статут комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради (додається) (https://izyaslav-miskrada.gov.ua/ ).

   Структура закладу: Структура комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради (додається) (https://izyaslav-miskrada.gov.ua/ )..

   Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

   Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ізяславської міської ради на 2022 рік (додаються).

   Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи для участі у конкурсі приймаються з 29.11.2022 р. по 16.12.2022 р. (понеділок – четвер: з 08:00 год. до 17.15 год., п’ятниця: з 08.00 год. до 16.00 год.) за адресою: 30300, м.Ізяслав, вул.Грушевського, 5 (2-й поверх, приймальня)

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03852) 4-24-96, iz.mr@ukr.net.

 

    Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

   Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі відповідно до встановлених вимог;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»);

13) копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Вимоги до претендента:

  • громадянство України;

  • вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 0.7 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 15.01 «Державне управління» або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки". У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління»;

  • стаж роботи не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;

  •  вільне володіння державною мовою, що має засвідчуватись документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

  • повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

     Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, яка повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

        - план реформування закладу протягом одного року;

        - заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

        - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

       - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

       Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

      Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

     Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

     Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

     Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: 

      Умови оплати праці керівника підприємства визначаються: ст. 97 КЗпП України, ст. 15, 16 Закону України «Про оплату праці», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (зі змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я».

     Умови оплати праці визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

      За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику підприємства нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці і фактично відпрацьованого часу, виходячи з установлених: посадового окладу, премій, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством.

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами та доповненнями), розмір посадового окладу керівника підприємства, заснованого на комунальній власності, залежить від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії. Розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров'я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків.

      За належне виконання обов’язків, фінансових показників керівнику, за погодженням органу управління майном, може виплачуватися премія. При цьому у разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати; збільшення розміру заборгованості з виплати заробітної плати; погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни; не затвердження  (не погодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення.

      Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

      Дата і місце проведення конкурсу: конкурс (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця) відбудеться 27.12.2022 р. о 13.00 год. за адресою: 30300, м.Ізяслав, вул.Грушевського, 5 ( 2-й поверх, зал засідань).

 

Протокол №1 від 28.11.2022 р. засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ізяславської міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь