Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Генеральний план м.Ізяслав

Графічні матеріали до проєкту Генерального плану міста Ізяслав:

Генеральний план (основне креслення)

Модель перспективного розвитку міста 

План існуючого використання

Система розселення

Схема ВДМ міського транспорту

Схема інженерних мереж

Схема інженерної підготовки

Схема існуючих планувальних обмежень

Схема проєктних планувальних обмежень

Схема зонування території

 

ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ ДО ПРОЄКТУ

Том.1 Генеральний план

Том 2. План зонування

Том 3. Звіт СЕО

Том 4. Додатки

Додаток СЕО

Фото без опису

Увага!

 

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту документа державного планування місцевого рівня «Генеральний план та план зонування міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту, проведення яких заплановано на 09 квітня 2021 р. за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 18, не відбудуться у зв’язку з введенням в дію карантинних обмежень на території Хмельницької області, визначених для «червоної зони» епідемічної небезпеки (протокол №7 від 05.04.2021р. Хмельницької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протокол № 5 від 05.04.2021р Ізяславської територіальної комісії з питань ТЕБ та НС).

 

 

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ «Генеральний план та план зонування міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області» ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ

 

1. Повна назва документа державного планування:

 

Генеральний план та план зонування міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області

 

Мета проекту «Генеральний план та план зонування міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області» – визначити стратегію містобудівного розвитку міста, умови формування комфортного середовища життєдіяльності населення на найближчу і віддалену перспективу.

Враховуючи наявні ресурси проектних територій відповідно до проектних рішень генерального плану та плану зонування міста Ізяслав на 20 років було визначено декілька стратегічних напрямків подальшого розвитку проектних територій: виробничий, сільськогосподарський, рекреаційний, екологічної безпеки та соціального розвитку. Дані напрямки сприятимуть зростанню промислового та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та активізація стимулів зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури, створення умов по підвищенню рівня життя населення.

Забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок ефективного використання наявних ресурсів в проектних межах населеного пункту.

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Ізяславська міська рада Хмельницької області

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 4 березня 2021 та триває до 2 квітня 2021 р. (30 днів)

 

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному вигляді.

 

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):  Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів відбудуться 09 квітня 2021 р., о 14.00 за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 18;

 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ізяславська міська рада Хмельницької області 

30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 43, e-mail: iz.mr@ukr.net

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Пропозиції надавати на адресу – Ізяславська міська рада Хмельницької області 

30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 43, e-mail: iz.mr@ukr.net

 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Ізяславська міська рада Хмельницької області 

30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 43, e-mail: iz.mr@ukr.net, відповідальна особа – спеціаліст відділу регулювання земельних відносин Ізяславської міської ради Олійник Олена Леонідівна (тел. 4-21-33).

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування - не потребує.

Строки подання зауважень та пропозицій: до «02» квітня 2021 року включно. Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

Фото без опису

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Генеральний план та план зонування міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області».

Мета проекту містобудівної документації: визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Матеріали Генерального плану та плану зонування міста Ізяслав висвітлені на офіційному вебсайті Ізяславської міської ради, що складаються з текстових та графічних матеріалів. До складу текстових матеріалів включається «Том 2. План зонування території міста. Пояснювальна записка». Графічні матеріали, масштаби розроблено згідно завдання на проектування та ДБН Б1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» та включають в себе:

- План існуючого використання території;

- Схема існуючих планувальних обмежень;

- Генеральний план (основне креслення);

- Схема проектних планувальних обмежень;

- Схема зонування території;

- Схема розселення.

Проектна площа населеного пункту 2136,8 га. Проектна кількість населення 21790 чол.

Замовник: Ізяславська міська рада Ізяславського району Хмельницької області.

Розробник: ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ».

Дата початку та строки здійснення громадського обговорення.

Відповідно до п.6-1 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», та з урахуванням норм Постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) громадське обговорення містобудівної документації розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 24 грудня 2020 року на сайті Ізяславської міської ради та триватиме до 28 січня 2021 року включно.

Способи участі громадськості. Громадськість в межах строку громадського обговорення має право усно звернутися до відповідальної особи з розгляду пропозицій Ізяславської міської ради із зазначенням пропозицій та зауважень щодо проекту документа державного планування в журналі громадських слухань чи подати їх в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді). Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції, що приймаються, мають містити прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання заявника, особистий підпис (за умови письмової форми подання) та повинні чітко зазначати обґрунтування викладеного, з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;   

2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Поштова та електронні адреси для залишення пропозицій та зауважень: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, е-mail: iz.mr@ukr.net.

Пропозиції, подані особами після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Дата, час і місце проведення громадських слухань.

Громадські слухання проводитимуться з дотриманням санітарних вимог та карантинних обмежень, що діятимуть на день їх проведення, присутність на яких можлива за попередньої реєстрації. Бажаючі бути присутніми в залі обговорень мають подати усні заявки, звернувшись за тел. 4-21-33, до 25.01.2021 р.

Громадські слухання з обговорення проекту містобудівної документації «Генеральний план та план зонування міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області» відбудуться 29 січня 2021 року о 14.00 за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 18.

Ознайомитися з проектом документа державного планування можна на офіційному вебсайті Ізяславської міської ради – https://izyaslav-miskrada.gov.ua та в приміщенні Ізяславської міської ради за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, кабінет №2.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій - спеціаліст І категорії виконкому міської ради Олійник Олена Леонідівна (тел. 4-21-33).

План зонування території

- План існуючого використання території

- Схема існуючих планувальних обмежень

- Генеральний план (основне креслення)

- Схема проектних планувальних обмежень

- Схема зонування території

- Схема розселення

 

Презентація Генерального плану

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь