Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Управління багатоквартирними будинками

 

 

ІЗЯСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

         

02  листопада  2018  року  № 110

 

 

Про визнання конкурсу з призначення

управителів багатоквартирних будинків в м. Ізяслав

таким, що не відбувся

 

 

      Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії від 30.10.2018 р., з метою дотримання чинного законодавства України, в зв’язку з внесенням змін до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13 червня 2016 року № 150, керуючись статтями 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Ізяславської міської ради

 

вирішив:

 

1. Конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків в м. Ізяслав, призначений на 30.10.2018 р., вважати таким, що не відбувся.                                                                    

2. Конкурсній комісії:

2.1. Доопрацювати конкурсну документацію з урахуванням змін, внесених до  Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13 червня 2016 року № 150, та подати на затвердження виконавчим комітетом.

3. Оприлюднити дане рішення в місцевих друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті міської ради.                                                                                                                                               

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Андрійчука В.І.

Секретар міської ради               Н.А.Попко                                                                                                     

 

                                                          

 

 

Оголошення

про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків в місті Ізяслав

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради, 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43.

2. Прізвище, посаду та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Андрійчук Віталій Іванович, заступник міського голови, (03852) 4-21-34;

Цись Олександр Васильович, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, (03852) 4-21-36.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених пунктом 5 розділу IV Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13 червня 2016 року № 150, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам:

— ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу — максимально 50 балів;

— рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою — максимально 15 балів;

— наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) — максимально 15 балів;

— фінансова спроможність учасника конкурсу — максимально 10 балів;

— наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства — максимально 10 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Відмітка про засвідчення копії документа повинна складатися зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису уповноваженої особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та скріплюватися печаткою (за наявності), засвідчуватися повинна кожна сторінка копії документу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3 до Порядку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають:

Заяву, у якій зазначають:

фізичні особи-підприємці — прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи — повне найменування, код за ЄДРПОУ;

Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

— копія статуту або іншого засновницького документу суб’єкта господарювання;

— витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

— довідки відповідних органів державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами;

— балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання);

— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу суб’єкта господарювання з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) станом на 1-ше число місяця, у якому подається конкурсна пропозиція ;

— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

— паспорту та лист-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних суб’єкта господарювання, які передбачено нормами чинного законодавства (для фізичних осіб-підприємців);

— документа, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси учасника конкурсу та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо проведення конкурсу.

— розрахунку ціни надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) по кожному багатоквартирному будинку об’єкта конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Спосіб: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Місце: Виконавчий комітет Ізяславської міської ради, вул. Незалежності, 43 каб. № 6, м. Ізяслав, Ізяславський р-н, Хмельницька обл., 30300.

Кінцевий строк: “29” жовтня 2018 року до 17 год. 00 хв.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний день після закінчення строку їх подання, “30” жовтня 2018 року о 14.00. год.  кабінет 6, на засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

24  жовтня 2018 року      Виконавчий комітет Ізяславської міської ради

Шановні ізяславчани!

1 липня 2015 року набув чинності Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (далі - Закон). До 1 липня 2016 року рішення про форму управління своїм житловим будинком прийняли збори співвласників трьох будинків у м.Ізяслав - № 19 по вулиці Незалежності, № 59 по вулиці Шевченка та № 1 по вулиці Машерука. Співвласники інших багатоквартирних будинків не створили об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління своїми будинками. Відповідно до Закону співвласники вищезазначених трьох будинків мають укласти договори з КП "Житлосервіс" про надання послуг з управління. Щодо інших багатоквартирних будинків, управитель буде визначений на конкурсних засадах виконавчим комітетом міської ради.

До моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжує надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавець таких послуг - КП "Житлосервіс".

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь