Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

2023 рік

 

Оголошення

Фото без описуВиконавчий комітет Ізяславської міської ради оголошує проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради Шепетівського району

30300 Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43    

 

Підстава  для  проведення  конкурсу:

Рішення 52 сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24.12.2013 р. «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах та проведення конкурсу».

 

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг


з вивезення твердих побутових відходів:
Місце: 30300 Хмельницька обл., Шепетівський район, м. Ізяслав вул. Грушевського, 5 зал засідань Ізяславської міської ради.
Дата  28.02.2023 р. Час 14 год. 00 хв.

Секретар конкурсної комісії – начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та торгівлі Ізяславської міської ради Губернатор М.Д.,  м. Ізяслав, вул. Грушевського, 5, тел. 4-24-96.

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання і вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території Ізяславської міської територіальної громади.

Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів. 

4.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше одного року.

4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

 

Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до ст.25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»:

Складає орієнтовно–29,4 тис.м³. на рік.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям громади послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

 

Перелік  документів,  оригінали  або  копії яких подаються  учасниками конкурсу  для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки - характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

- документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність  диспетчерської  служби тощо) належного рівня якості.

 

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

- площа – 645,077 км².

- 99 багатоквартирних будинків у м. Ізяслав;

- 45 сільських населених пунктів;

- кількість контейнерних майданчиків – 16;

- кількість контейнерів – 101;

- протяжність доріг громади 332,1 км., із них 122,3 км. з твердим покриттям.

 

Характеристика об'єктів утворення твердих побутових  відходів  за джерелами їх утворення:

- 99 багатоквартирних будинків у м. Ізяслав, в яких проживає 6770 осіб, будинків з сміттєпроводами немає;

- 3475 індивідуальних житлових будинків садибного типу у м. Ізяслав, в яких проживає 9392 особи;

- 45 сільських населених пунктів із загальною чисельністю населення 13183 особи;

- на території громади зареєстровано 321 юридичних осіб, в тому числі 34 бюджетні установ та організацій, які отримують послуги з поводження з ТПВ.

 

Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти  перероблення, сортування,  утилізації,  видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту,розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення.

Полігон твердих побутових відходів площею – 1,65 га, знаходиться на 2 км. східніше від  м. Ізяслав в напрямку с. Припутенка.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті,  на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи  зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 

Способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання  конкурсних пропозицій:

-    Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Грушевського, 5, кабінет відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та торгівлі Ізяславської міської ради.

- Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій  – до  16 год. 00 хв. 27.02.2023 року.

- Конверти з конкурсними пропозиціями,  що  надійшли  після закінчення  строку  їх  подання,  не  розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення строку подання конкурсних   пропозицій   рішення   щодо   його продовження.  Про своє рішення, а також зміну місця,  дня та часу розкриття  конвертів  організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право  відкликати  власну  конкурсну пропозицію або  внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної  пропозиції  та  порядковий номер реєстрації пропозиції.

23.01.2023 р.

 

 

Оголошення

 

Фото без описуВиконавчий комітет Ізяславської міської ради оголошує проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів.

 

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради Шепетівського району

30300 Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43    

 

Підстава  для  проведення  конкурсу:

Рішення 52 сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24.12.2013 р. «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах та проведення конкурсу».

 

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг


з вивезення рідких побутових відходів та отримати конкурсну документацію:

Місце: 30300, Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 5, зал засідань Ізяславської міської ради.

Дата:  28.02.2023 р. Час: 14 год. 30 хв.

Секретар конкурсної комісії – начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та торгівлі Ізяславської міської ради Губернатор М.Д.,  м. Ізяслав вул. Грушевського, 5, тел. 4-24-96.

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання і вивезення рідких побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міської ради.

Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

Вартість надання послуги з вивезення рідких побутових відходів. 

Досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів – не менше одного року.

Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких побутових відходів:

- площа – 645,077 км². - 99 багатоквартирних будинків; - 3475 будинків приватного сектору; - протяжність доріг громади 332,1 км., із них 122,3 км. з твердим покриттям - середня відстань від об’єктів утворення рідких відходів (туди і назад) до очисних споруд 15 км., до КНС – 6 км.

 

Характеристика об'єктів утворення рідких побутових  відходів  за джерелами їх утворення:

багатоквартирні житлові будинки: - 90 багатоквартирних будинків обладнані централізованою каналізацією та водопостачанням, 9 будинків – вигрібними ямами.

- балансоутримувачі будинків: КП «Житлокомунсервіс» Ізяславської міської ради, відомчі.

 

індивідуальні житлові будинки садибного типу:

- вигрібні ями, септики. Загальна  кількість  будинків 3475, приватна власність громадян.

 

Характеристика, включаючи потужність, місцезнаходження об'єктів поводження з рідкими побутовими відходами.

Каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 4,2 тис. м³./добу,  місцезнаходження - с. Михля Шепетівського району, місце зливу - приймальна камера.

Каналізаційна насосна станція потужністю 4,2 тис. м³./добу, місцезнаходження – м. Ізяслав, вулиця Горинська, місце зливу – останній колодязь перед входом до КНС.

 

Способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання  конкурсних пропозицій:

-  Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Грушевського, 5, кабінет відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та торгівлі Ізяславської міської ради.

- Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій  – до  16 год. 00 хв. 27.02.2023 року.

- Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх  подання,  не  розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має  право  прийняти до закінчення строку подання конкурсних   пропозицій  рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця,  дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право  відкликати  власну  конкурсну пропозицію або  внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної  пропозиції  та  порядковий номер реєстрації пропозиції.

23.01.2023 р.

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь