A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ

Висновок за результатами  перевірки відповідності бюджетному законодавству розрахунків та затвердження міського бюджету Ізяславської територіальної громади на 2022 рік

Рішення сесії міської ради № 12 затверджено 24 грудня 2021 року, чим витримано вимоги абзацу 1 частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України та із дотриманням вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

Вищезазначене рішення сесії подано до Департаменту фінансів облдержадміністрації відповідно до вимог частини 2 статті 122 Бюджетного кодексу України.

Міжбюджетні трансферти, затверджені рішенням про міський бюджет, відповідають обсягам, передбаченим для вказаного бюджету в Законі України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

 

Доходна частина

Міський бюджет ТГ затверджено рішенням міської ради по доходах з урахуванням трансфертів в сумі 273 255 000,0 грн, в тому числі доходи загального фонду – 262 123 100,0 грн, спеціального фонду – 11 131 900,0 грн, в тому числі бюджету розвитку – 5 331400,0 гривень.

Доходна частина загального фонду (без врахування трансфертів) обчислена в сумі  165 265 129,0 грн та спеціального фонду – 11 131 900,0 грн, в тому числі бюджету розвитку – 5 331 400 000,0 грн та сформована з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України.

 При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету ТГ на 2022 рік було враховано:

  • фактичне виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2021 року;

  • наявну податкову базу 2021 року;

  • збільшення мінімальної заробітної плати з 6500 грн до 6700 грн;

  • ставки податків та платежів згідно норм діючого Податкового кодексу України.

Міжбюджетні трансферти затверджені, відповідно, додатку №5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», зокрема:

- базова дотація з державного бюджету в сумі 16 773 300,0 грн;

- освітня субвенція з державного бюджету в сумі  74 136 200,0 гривень.

В доходній частині міського бюджету з обласного бюджету передбачено:

- дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 881 781,0 грн;

- дотацію на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі  2 129 500,0 грн;

- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 767 600,0 грн;

- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з обласного бюджету в сумі 169 590,0 грн, що відповідає додатку №5 рішення обласної ради від 22.12.2021 року  №62-7/2021  «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік».

Планові призначення міського бюджету на 2022 рік по доходах загального фонду збільшено на 29 357,9 тис грн або 21,6% до фактичних надходжень 2021 року.

 

Видаткова частина

Державне управління

При прийнятті рішення про міський бюджет Ізяславської міської ради на 2022 рік по загальному фонду на утримання апарату передбачено видатки в сумі 23 824,5 тис грн., з них на оплату праці з нарахуваннями працівників (82,0 шт. од.) – 21 624,7 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 1 425,5 тис. гривень.

            При розрахунку потреби фонду оплати праці на 2022 рік враховано обов’язкові виплати; надбавка за високі досягнення в праці в розмірі – 50% від посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років; премія у середньому розмірі 40% від посадового окладу; допомога на оздоровлення та допомога на вирішення соціально - побутових питань - в розмірі середньомісячної заробітної плати всім працівникам апарату ради.

            Крім зазначених видатків враховані видатки на виплати вихідної допомоги при звільненні 5 старостам.

            Капітальні видатки  передбачені в сумі 9,3 тис. грн для придбання системного блоку.

            За розрахунками фінансового органу потреба на заробітну плату працівників органів місцевого самоврядування ОТГ з врахуванням постанови КМУ від 20.03.2006 року №268 зі змінами, а також на оплату енергоносіїв забезпечена ресурсом в повному обсязі.

 

Правоохоронна діяльність, пожежна безпека

          Рішенням сесії про бюджет на 2022 рік передбачені видатки на місцеву  пожежну охорону (КПКВК 0118130) в сумі 639,5 тис. грн, в т.ч. на утримання 5,75 шт. одиниць.

Охорона здоров’я

Рішенням сесії Ізяславської міської ради на 2022 рік затверджені видатки за:

- КПКВК 0112010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” в сумі 7 835,3 тис.грн (в тому числі на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки – 1 086,2 тис. грн);

- КПКВК 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” в сумі 1 935,0 тис.грн (в тому числі на виконання програми фінансової підтримки надання первинної медичної допомоги КНП «Ізяславський центр ПМСД» Ізяславської міської ради на 2021-2023 роки – 509,8 тис. гривень).

Крім того, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за КПКВК 0112010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” затверджені видатки в сумі 439,4 тис. грн (на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки).

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.

 

Освіта

Видатки загального фонду міського бюджету на галузь «освіта» затверджені в сумі 180 340,7 тис.гривень. Зазначені видатки передбачено за рахунок:

- освітньої субвенції – 74 136,2 тис.грн, що відповідає обсягу міжбюджетних трансфертів Державного бюджету України на 2022 рік;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 1 767,6 тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання) – 125,1 тис.грн;

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 317,2 тис.грн;

- дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 961,4 тис.грн;

- власних надходжень до загального фонду бюджету – 102 033,2 тис. гривень.

Видатки на дошкільну освіту обраховані виходячи із кількості дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади станом на 01.09.2021 року, кількості груп та штатних одиниць працівників і становлять 25 667,6 тис. гривень.

Асигнування на оплату праці з нарахуваннями передбачені в сумі 149 770,9 тис.гривень. Дефіцит в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів освіти відсутній.

В складі зазначених видатків враховано видатки на виплату:

 - надбавки педагогічним працівникам за престижність праці в сумі 12 801,7 тис.грн – у розмірі 20,0 відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати);

- щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам – 1 822,2 тис.грн;

- надбавки, що носять стимулюючий характер для інших працівників – 1865,6 тис.гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ освіти передбачені в загальній сумі 18 162,9 тис.грн, що становить 100 % від обрахованої потреби відповідно до фактичного споживання натуральних показників та діючих тарифів у 2021 році з врахуванням прогнозного їх росту у 2022 році. Дефіцит в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутній. Питома вага видатків на енергоносії в загальному обсязі асигнувань становить 10,1 відсотка.

Окрім коштів загального фонду для функціонування установ освіти заплановано спеціальний фонд в обсязі 5 075,8 тис.грн, в тому числі передача видатків із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) становить 44,5 тис.грн - субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку).

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.

 

Культура і мистецтво

На утримання у 2022 році діючої мережі установ культури і мистецтва затверджені видатки в сумі 13426,8 тис. гривень.

По загальному фонду передбачено на 2022 рік видатки в сумі 13348,8 тис. гривень.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників установ культури і мистецтва затверджені в сумі 11375,1 тис. грн, що складає 100,0 % від повної потреби і забезпечує обов’язкові виплати заробітної плати. До фонду оплати праці включена надбавка за особливі умови праці для працівників бібліотек встановлена у розмірі 5,0 % посадового окладу. Крім того, передбачена надбавка за складність і напруженість працівникам культури.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів культури передбачені в загальній сумі 1489,4 тис.грн, що становить 100,0 % від обрахованої потреби відповідно до фактичних натуральних показників споживання енергоносіїв за 2019-2020 роки, розрахункового річного споживання натуральних показників за 2021 рік та згідно діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнт росту. Питома вага видатків на енергоносії в загальному обсязі асигнувань становить 11,2%.

Окрім, коштів загального фонду для функціонування установ заплановано спеціальний фонд в обсязі 78,0 тис.грн (власні надходження бюджетних установ культури).

На виконання заходів «Програми відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам՚ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки» по КПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» передбачено кошти в сумі 190,0 тис. гривень.

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено сектор культури та туризму Ізяславської міської ради.

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Рішенням Ізяславської міської ради видатки на 2022 рік по галузі “соціальний захист та соціальне забезпечення” затверджено за:

- КПКВК 0113241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі 6 935,0 тис.грн.;

- КПКВК 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 910,0 тис.грн, з них на виконання заходів:

- програми надання матеріальної допомоги жителям Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 800,0 тис.грн;

- комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей, а також сім’ям члени яких загинули або постраждали, беручи участь в АТО/ООС або під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини, які зареєстровані або проживають на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 60,0 тис.грн;

- програми “Турбота” на 2021-2025 роки – 50,0 тис.грн;

- КПКВК 0113160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” на виконання заходів програми “Турбота” на 2021-2025 роки в сумі 700,0 тис.грн.;

- КПКВК 0113192 „Надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість”  на виконання заходів програми “Турбота” на 2021-2025 роки – 14,0 тис.грн;

- КПКВК 0113210 „Організація та проведення громадських робіт”  на виконання заходів програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, на території Ізяславської міської ради на 2022-2024 роки – 50,0 тис.гривень.

Кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями враховані в сумі 5 449,4 тис.грн., зазначений обсяг асигнувань забезпечує повну потребу в коштах на виплату заробітної плати на рік. 

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв затверджений в сумі 1 144,0 тис.гривень.

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.  

 

Фізична культура і спорт

Рішенням Ізяславської міської ради видатки на 2022 рік по галузі “фізична культура і спорт" затверджені в сумі 3 825,7 тис. гривень.

Асигнування по зазначеній галузі на поточний рік будуть спрямовані за:

- КПКВК 0615031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.

Кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями по дитячо-юнацькій спортивній школі враховані в сумі 3 061,8 тис.грн., зазначений обсяг асигнувань забезпечує повну потребу в коштах на виплату заробітної плати на рік.

Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі асигнувань на утримання спортивної школи по загальному фонду складає 80,0 відсотків.

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв затверджений в сумі 641,1 тис.гривень.

Спеціальний фонд по по дитячо-юнацькій спортивній школі заплановано в обсязі 25,0 тис. гривень.

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.  

 

Інші видатки

Вищезазначеним рішенням затверджено резервний фонд міського бюджету у розмірі 816,810 тис. грн, що становить 0,32 відсотка видатків загального фонду, чим витримано вимоги статті 24 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

 

Начальник відділу зведеного бюджету

та міжбюджетних відносин

Департаменту фінансів облдержадміністрації                                  Н.Сороколіт

 

 

Начальник фінансового управління                                                   С. Журавель

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь