Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

В И С Н О В О К за результатами перевірки відповідності бюджетному законодавству розрахунків та затвердження міського бюджету Ізяславської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 05.02.2024 16:49
Кількість переглядів: 151

 

Рішення сесії міської ради № 13 затверджено 23 грудня 2022 року, чим витримано вимоги абзацу 1 частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України та із дотриманням вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

Вищезазначене рішення сесії подано до Департаменту фінансів облдержадміністрації відповідно до вимог частини 2 статті 122 Бюджетного кодексу України.

Міжбюджетні трансферти, затверджені рішенням про міський бюджет, відповідають обсягам, передбаченим для вказаного бюджету в Законі України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

 

Доходна частина

 

  Міський бюджет ТГ затверджено рішенням міської ради по доходах з урахуванням трансфертів в сумі 266 784 681,0 грн, в тому числі доходи загального фонду – 254 671 481,0 грн, спеціального фонду – 12 113 200,0 грн, в тому числі бюджету розвитку – 4 213 700,0 гривень.

 

Доходна частина загального фонду (без врахування трансфертів) обчислена в сумі  154 674 800,0 грн та спеціального фонду – 12 113 200,0 грн, в тому числі бюджету розвитку – 4 213 700,0 грн та сформована з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України.

 

 При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету ТГ на 2023 рік було враховано:

  • фактичне виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2022 року та очікувані надходження за рік;

  • наявну податкову базу 2022 року;

  • ставки податків та платежів згідно норм діючого Податкового кодексу України.

Міжбюджетні трансферти затверджені, відповідно, додатку №5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зокрема:

- базова дотація з державного бюджету в сумі 31 212 800,0 грн;

- освітня субвенція з державного бюджету в сумі  65 252 700,0 гривень.

В доходній частині міського бюджету з обласного бюджету передбачено:

- дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 945 881,0 грн;

- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 585 300,0 грн, що відповідає додатку №5 до наказу обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року  №557/2022-н  «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік».

 

Планові призначення міського бюджету на 2023 рік по доходах загального фонду зменшено на 0,1% або на 168,2 тис грн до фактичних надходжень 2022 року.

Одночасно зменшення передбачено по:

 

  • податку на доходи фізичних осіб на 869,3 тис грн або на 0,8 %;

  • податку на прибуток на 484,3 тис грн або на 74,9 %;

  • рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів на 354,9 тис грн або на 15,9%;

  • платі за землю на 379,0 тис грн або на 2,4 %;

  • єдиному податку на 354,2 тис грн або на 1,6 %;

  • частині чистого прибутку (доходу) на 224,1 тис грн або на 71,4 відсотка.

Видаткова частина

 

Державне управління

 

При прийнятті рішення про міський бюджет Ізяславської міської ради на 2023 рік по загальному фонду на утримання апарату передбачено видатки в сумі 24 161,1 тис грн., з них на оплату праці з нарахуваннями працівників (82,0 шт. од.) – 21 570,6 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 1 558,6 тис. гривень.

При розрахунку потреби фонду оплати праці на 2023 рік враховано обов’язкові виплати; надбавка за високі досягнення в праці в розмірі – 50% від посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років; премія у середньому розмірі 50% від посадового окладу; допомога на оздоровлення та матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань - в розмірі середньомісячної заробітної плати всім працівникам.

Капітальні видатки  не передбачені.

За розрахунками фінансового органу потреба на заробітну плату працівників органів місцевого самоврядування ТГ з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2006 року №268 зі змінами, а також на оплату енергоносіїв забезпечена ресурсом в повному обсязі.

 

Правоохоронна діяльність, пожежна безпека

 

          Рішенням про бюджет на 2023 рік передбачені видатки на місцеву  пожежну охорону (КПКВК 0118130) в сумі 666,3 тис. гривень.

          Крім того передбачені видатки на заходи та роботи з територіальної оборони (КПКВК 0118240) в сумі 870,0 тис.гривень.

          Також з метою підвищення обороноздатності держави, сприяння забезпеченню громадян України національному спротиву відповідно до пункту 225 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України передбачена субвенція з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 500,5 тис.грн для забезпечення національної безпеки, заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, тощо.

 

Охорона здоров’я

 

Рішенням міської ради на 2023 рік затверджені видатки за:

- КПКВК 0112010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” в сумі 9 585,9 тис.грн на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки;

- КПКВК 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” в сумі 1 649,7 тис.грн на виконання програми фінансової підтримки надання первинної медичної допомоги КНП «Ізяславський центр ПМСД» Ізяславської міської ради на 2021-2023 роки;

- КПКВК 0112152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” в сумі 61,7 тис.грн на виконання програми забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання на 2022-2024 роки.

Крім того, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за КПКВК 0112010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” затверджені видатки в сумі 823,7 тис. грн на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки та за КПКВК 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” в сумі 250,0 тис.грн на виконання програми фінансової підтримки надання первинної медичної допомоги КНП «Ізяславський центр ПМСД» Ізяславської міської ради на 2021-2023 роки.

 

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.

Освіта

 

Видатки загального фонду міського бюджету на галузь «освіта» затверджені в сумі 173 659,2 тис.грн. Зазначені видатки передбачено за рахунок:

- освітньої субвенції – 65 252,7 тис.грн, що відповідає обсягу міжбюджетних трансфертів Державного бюджету України на 2022 рік;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 1 585,3 тис.грн;

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 945,9 тис.грн;

- власних надходжень до загального фонду бюджету – 104 875,3 тис. гривень.

Видатки на дошкільну освіту обраховані, виходячи із кількості дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади станом на 01.09.2022 року, кількості груп та штатних одиниць працівників і становлять 24 852,8 тис. гривень.

Асигнування на оплату праці з нарахуваннями передбачені в сумі 140 380,1 тис.гривень. Дефіцит в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів освіти відсутній.

 

В складі зазначених видатків враховано видатки на виплату:

 - надбавки педагогічним працівникам за престижність праці в сумі 3 369,7 тис.грн – у розмірі 5,3 % до посадового окладу (ставки заробітної плати);

- надбавки, що носять стимулюючий характер для педагогічних та інших працівників – 1 218,0 тис.гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ освіти передбачені в загальній сумі 19 159,2 тис.грн, що становить 100 % від обрахованої потреби відповідно до фактичного споживання натуральних показників та діючих тарифів у 2022 році з врахуванням прогнозного їх росту у 2023 році. Дефіцит в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутній. Питома вага видатків на енергоносії в загальному обсязі асигнувань становить 11,0 %.

Окрім коштів загального фонду для функціонування установ освіти заплановано спеціальний фонд в обсязі 6 410,0 тис.грн, в тому числі бюджет розвитку – 390,0 тис.грн на придбання твердопаливного котла та лічильників обліку для закладів загальної середньої освіти.

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.

 

Культура і мистецтво

 

На утримання у 2023 році діючої мережі установ культури і мистецтва затверджені видатки в сумі 12 215,4 тис. гривень.

По загальному фонду передбачено на 2023 рік видатки в сумі 11 573,4 тис. гривень.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників установ культури і мистецтва затверджені в сумі 10 069,5 тис. грн, що складає 100,0 % від повної потреби і забезпечує обов’язкові виплати заробітної плати. До фонду оплати праці включена надбавка за особливі умови праці для працівників бібліотек встановлена у розмірі 5,0-30,0 % посадового окладу. Крім того, передбачена надбавка працівникам культури за складність і напруженість в роботі.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів культури передбачені в загальній сумі 1 250,7 тис.грн, що становить 100,0 % від обрахованої потреби відповідно до фактичних натуральних показників споживання енергоносіїв та діючих тарифів за 2022 рік з урахуванням їх прогнозованого росту у 2023 році. Питома вага видатків на енергоносії в загальному обсязі асигнувань становить 10,8%.

Окрім коштів загального фонду для функціонування установ заплановано спеціальний фонд в обсязі 642,0 тис.грн, з них бюджет розвитку - 600,0 тис.грн на придбання автобусу для КЗ «Ізяславський будинок культури».

На виконання заходів «Програми відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам՚ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки» по КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» передбачено кошти в сумі 20,0 тис. гривень.

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено сектор культури та туризму Ізяславської міської ради.

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

По Ізяславській міській раді на галузь “соціальний захист населення” затверджено видатки на 2023 рік по:

- КПКВК 0113160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” на виконання заходів програми “Турбота” на 2021-2025 роки в сумі 700,0 тис.грн;

- КПКВК 0113192 „Надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість”  на виконання заходів програми “Турбота” на 2021-2025 роки в сумі 14,0 тис.грн;

- КПКВК 0113210 „Організація та проведення громадських робіт”  на виконання заходів програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, на території Ізяславської міської ради на 2022-2024 роки в сумі 60,0 тис.грн;

  - КПКВК 0113241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі 7 874,35 тис.грн;

  - КПКВК 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі 1 060,0 тис.грн, з них на виконання заходів:

-  програми надання матеріальної допомоги жителям Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 850,0 тис.грн;

- комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули або постраждали, беручи участь в АТО/ООС або під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини, які зареєстровані або проживають на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 150,0 тис.грн;

- програми “Турбота” на 2021-2025 роки – 60,0 тис.гривень.

Кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями враховані в сумі 5 607,1 тис.грн, що забезпечує повну потребу в коштах на виплату заробітної плати на рік. 

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв затверджений в сумі 1 742,65 тис. грн, що становить 100,0 % від обрахованої потреби відповідно до фактичних натуральних показників споживання енергоносіїв та діючих тарифів за 2022 рік з урахуванням їх прогнозованого росту у 2023 році.

 

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.

 

Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок  та молоді

 

  По Ізяславській міській раді на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей затверджено видатки в сумі 30,0 тис. грн. по КПКВК 0113112 „Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту” на виконання заходів програми “Діти Ізяславщини” на 2022-2027 роки.

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.  

  

Фізична культура і спорт

 

По Ізяславській міській раді на галузь "фізична культура і спорт" затверджено видатки в сумі 3 885,3 тис. грн по КПКВК 0615031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.

Кошти на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи враховані в сумі 3 067,2 тис.грн, що забезпечує повну потребу в коштах на виплату заробітної плати на рік.

Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі асигнувань на утримання спортивної школи по загальному фонду складає 78,9 %.

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв затверджений в сумі 697,3 тис. грн, що становить 100,0 % від обрахованої потреби відповідно до фактичних натуральних показників споживання енергоносіїв та діючих тарифів за 2022 рік з урахуванням їх прогнозованого росту у 2023 році.

Спеціальний фонд по дитячо-юнацькій спортивній школі заплановано в сумі 27,0 тис. гривень.

Порушення бюджетного законодавства при плануванні вказаних видатків не встановлено.  

 

Інші видатки

Вищезазначеним рішенням затверджено резервний фонд міського бюджету у розмірі 905 351 грн, що становить 0,36 відсотка видатків загального фонду, чим витримано вимоги статті 24 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

Начальник відділу зведеного бюджету

та міжбюджетних відносин

Департаменту фінансів облдержадміністрації                                  Н.Сороколіт

 

 

Начальник фінансового управління

Ізяславської міської ради                                                                     С.Журавель


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь