Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради

Дата: 01.11.2021 16:53
Кількість переглядів: 1707

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади  директора комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради

Правові підстави проведення конкурсу: ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Ізяславської міської ради від 13.10.2021р № 153 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради», рішення виконавчого комітету Ізяславської міської ради від 29.10.2021р № 165 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора КНП «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради».

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: комунальне некомерційне підприємство  «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради.

 30300, Хмельницька область,  Шепетівський район, м. Ізяслав, вулиця Хмельницького Б., будинок 47.

Основні напрями діяльності: Код КВЕД: 86.10 Діяльність лікарських закладів (основний), 86.21 Загальнамедична практика, 86.23 Стоматологічна практика.

   Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради  є лікарняним (амбулаторним та стаціонарним) закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Засновником закладу є Ізяславська міська рада.

Заклад функціонує на базі майна комунальної власності Ізяславської міської територіальної громади в особі Ізяславської міської ради.

Статут закладу: Статут комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради (додається) (https://izyaslav-miskrada.gov.ua/ ).

Структура закладу: Структура комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради (додається) (https://izyaslav-miskrada.gov.ua/ ).

Кошторисні приначення для фінансового забезпечення діяльності закладу: відповідно до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021 рік затверджено доходи:

    від Національної служби охорони здоров'я України – 45833,7 тис. грн.

    міський бюджет – 7361,1 тис. грн.

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи для участі у конкурсі приймаються з 02.11.2021р. по 23.11.2021р. (понеділок – четвер: з 08:00 до 17.15, п’ятниця: з 8.00 до 16.00) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 5 (2-й поверх, приймальня)

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03852) 4-24-96, iz.mr@ukr.net.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі відповідно до встановлених вимог.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»);

13) копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Вимоги до претендента:

  • громадянство України;
  • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я;
  •  стаж роботи на керівних посадах – 5 років;
  •  вільне володіння державною мовою, що має засвідчуватись документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
  • повинен  знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

     Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, яка повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

        - план реформування закладу протягом одного року;

        - заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

        - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

       -  пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

       Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

     Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: 

   Умови оплати праці керівника закладу визначаються: ст. 97 КЗпПУкраїни, ст. 15, 16 Закону України «Про оплату праці», Законом України «Про колективні договори і угоди», відповідними галузевими та регіональними угодами, постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 (з наступними змінами і доповненнями).

   Умови оплати праці визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

     За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику закладу нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених: посадового окладу і фактично відпрацьованого часу; премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбаченихзаконодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

     Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

      У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

     Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або коммунального некомерційного підприємства, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

Дата і місце проведення конкурсу: конкурс (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця) відбудеться 30.11.2021р о 10.00 год. за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Грушевського, 5 ( 2-й поверх, зал засідань).

Протокол №1 від 01.11.2021 р. засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня" Ізяславської міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь