Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Перелік питань на іспит на заміщення вакантної посади

Дата: 08.07.2021 16:46
Кількість переглядів: 784

Фото без опису

Додаток до протоколу

від 07.07.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                              Міський голова

_______________

С.В.Шлегель

 

 

Перелік питань*

на перевірку знання Конституції України, законів України

"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах

місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні.

3. Визнання найвищої соціальної цінності України.

4. Державна влада в Україні.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Об'єкти права власності українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України.

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України.

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Система судів в Україні.

25. Основні засади судочинства в Україні.

26. Система адміністративно-територіального устрою України.

27. Повноваження Автономної Республіки Крим.

28. Органи місцевого самоврядування в Україні.

29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

30. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

31. Порядок подання законопроєкту про внесення змін до Конституції України.

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття місцевого самоврядування.

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

3. Основні принципи місцевого самоврядування.

4. Система місцевого самоврядування.

5. Територіальні громади.

6. Форми місцевої демократії. 

7. Організаційно-правова,  матеріальна   і фінансова   основи   місцевого самоврядування.

8. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого

самоврядування.

9. Статут територіальної громади села, селища, міста.

10. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

11. Повноваження сільського, селищного, міського голови.

12. Повноваження   виконавчого   комітету   сільської,   селищної,   міської, районної у місті ради.

13. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської

районної у місті ради.

14. Порядок формування рад.

15. Сесія ради.

16. Постійні комісії ради.

17. Депутат ради.

18. Секретар сільської, селищної, міської ради.

19. Староста.

20. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

21. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

22. Право комунальної власності.

23. Місцеві бюджети.

24. Доходи та видатки місцевих бюджетів.

25. Місцеві податки і збори. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

26. Гарантії місцевого  самоврядування,  його  органів  та  посадових  осіб.

27. Обов'язковість актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

29. Дострокове припинення повноважень ради.

30. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського
голови.

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і

посади.

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, випробування та

стажування.

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

10. Обмеження,   пов'язані   з   прийняттям  на  службу  в   органи   місцевого самоврядування та проходженням служби.

11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.

12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

14. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фінансовий контроль.

15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

17. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.

18. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення.

19. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

20. Що визначає та регулює Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування.

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларацій. Повна перевірка декларацій.

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

17. Державний захист викривачів та їх близьких осіб.

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

19. Антикорупційна експертиза.

20. Спеціальна перевірка.

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

V. Питання на перевірку знання специфіки роботи

(для кандидата на посаду спеціаліста І категорії відділу ЖКГ, благоустрою, транспорту та торгівлі)

Господарський кодекс України

1. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.

2. Види та організаційні форми підприємств. Організаційна структура підприємства.

3. Комунальні унітарні підприємства. Органи управління, майно, статутний капітал, річна фінансова звітність.

4. Інформація про комунальне унітарне підприємство, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню.

Житловий Кодекс Української РСР

5. Підстави для визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов.

6. Порядок взяття громадян на облік потребуючих поліпшення житлових умов.

Кодекс цивільного захисту України

7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

8. Склад та основні завдання сил цивільного захисту.

9. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

10. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.

11. Перелік житлово-комунальних послуг. Суб’єкти правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

12. Права і обов’язки споживачів.

13. Права і обов’язки виконавців комунальних послуг та управителів.

14. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги.

15. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг.

16. Комерційний облік комунальних послуг.

17. Відповідальність за неналежне виконання договору.

18. Порядок оформлення претензій споживачів.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

19. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів.

20. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою.

21. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою.

 

(для кандидата на посаду спеціаліста І категорії відділу організаційно-кадрової роботи апарату виконавчого комітету міської ради)

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постанова КМ України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

1.Пояснити поняття «військовий обов’язок».

2. Види військової служби.

3. Загальні правила військового обліку.

4. Завдання військового обліку.

5. Мета ведення військового обліку.

6. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів

7. Картки первинного обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських радах – ведення та зберігання

8. Мобілізаційні підрозділи.

9. Загальний і спеціальний облік військовозобов’язаних та резервістів

10. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації

11. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації.

12. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

13. Заходи щодо забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.

14. Вимоги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання призовників та військовозобов’язаних.

15. Призов громадян на військову службу.

 

* питання розділів I II III IV є спільними для всіх кандидатів, питання розділу                        V визначені для кожної конкретної посади.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь