A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

оголошення

 

 Оголошення

   Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та оцінки нерухомого майна

 

Об’єкти оцінки:

    

      1. Земельна ділянка  по вул. Незалежності, 22/1 площею 0,0100 га (власник - Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:005:0052.

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу.        

Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 46975 грн.  00 коп. 

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –1347 грн.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі громадської забудови; вид використання - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

    

      2. Земельна ділянка  по вул. Миколи Микитюка, 119 площею 0,9595 га (власник - Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:007:1031.

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу.        

Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування виробничих будівель).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –1132497 грн.  85коп. 

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5071 грн.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; вид використання - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування виробничих будівель)

 

     3. Земельна ділянка  по вул. Миколи Микитюка, 16 В площею 0,0058 га (власник - Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0701.

Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу.        

Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 26148 грн.  14 коп. 

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1347 грн.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі громадської забудови; вид використання - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

 

    4. Приміщення (№1, №4-№26, №29-№31, № І) загальною площею 402,4 кв.м. громадського будинку по вул. Грушевського, 1 А (власник - Ізяславська міська рада)

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.

Балансова залишкова вартість основних засобів – 34670,08 грн.

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного використання (об'єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення), торговельна нерухомість, інші види функціонального використання.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1961 грн.

 

     Термін виконання робіт – до 10 календарних днів з моменту заключення договору.

    

     Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 41 сесії Ізяславської міської ради від 11.10.2018  № 2 (далі – Положення, розміщене на сайті Ізяславської міської ради iz.mr@ukr.net у розділі “Рішення та розпорядження”).

 

    Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

- складеної відповідно до Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

- відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)).

    Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті із відміткою «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», з зазначенням назви об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

   Конкурсна документація складається із:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (Додаток 3 Положення);

- підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (Додаток 4 Положення);

- інформація про претендента (Додаток 5 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

     Інформація про претендента містить:

- наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого ст. 6 Закону України «Про оцінку земель»;

- інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, тощо.

      Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (кінцева дата подання15.07.2019р. до 17 год. 15 хв.) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

     Конкурс буде проведено 19.07.2019 р. о 11.00 годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
Ізяславської міської ради
про намір передати в оренду комунальне майно

    З метою вивчення попиту Ізяславська міська рада повідомляє про намір передати в оренду комунальне майно приміщення (№1, №4-№26, №29-№31, № І) загальною площею 402,4 кв.м. громадського будинку по вул. Грушевського, 1 А. Балансоутримувач: Ізяславська міська рада. Строк оренди: 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання: за пропозиціями потенційних орендарів в  межах цільового призначення будівлі. Розмір орендної плати визначатиметься в залежності від виду цільового використання орендарем комунального майна. Орендні ставки за використання комунального майна затверджені рішенням 5 сесії міської ради від 17.03.2011р №14 (зі змінами).

  Заяви приймаються за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 (приміщення міської ради), тел./факс (03852) 4-21-32. Останній день прийому заяв: 05.07.2019р до 16.00 год.

20.06.2019 року
 

ОГОЛОШЕННЯ

про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Ізяславська міська рада повідомляє, що переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 07 червня 2019 року визнано ПП «Ізяслав-експерт» (м.Ізяслав).

Мета проведення незалежної оцінки – передача майна в оренду

Назва об’єкту оцінки:

Приміщення громадського будинку по вул. Грушевського, 1-Б площею 15,2 м².

Вартість виконання робіт – 800 (вісімсот) грн. 00 коп.

Термін виконання робіт по кожному об’єкту – до 5 календарних  днів після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки.

Щодо земельних ділянок по:

 • вул. Незалежності, 22/1 площею 0,0100 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:005:0052;
 • вул. Миколи Микитюка, 119 площею 0,9595 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:007:1031;
 • вул. Миколи Микитюка, 16 В площею 0,0058 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0701

визнати конкурс таким, що не відбувся.

 

13.06.2019 року

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
Ізяславської міської ради
про намір передати в оренду комунальне майно

    З метою вивчення попиту Ізяславська міська рада повідомляє про намір передати в оренду комунальне майно — приміщення № 67  на 2-му поверсі нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 10 В у м. Ізяслав загальною площею 10,5 кв.м. Балансоутримувач: Ізяславська міська рада. Строк оренди: 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання: за пропозиціями потенційних орендарів в  межах цільового призначення будівлі. Розмір орендної плати визначатиметься в залежності від виду цільового використання орендарем комунального майна. Орендні ставки за використання комунального майна затверджені рішенням 5 сесії міської ради від 17.03.2011 р. № 14 (із змінами).

  Заяви приймаються за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 (приміщення міської ради), тел. (03852) 4-21-36, факс (03852) 4-21-32. Останній день прийому заяв: 06.06.2019 р. до 17.00 год.

21/05/2019

 

 Оголошення

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та обєктів нерухомого майна.

https://rada.info/upload/users_files/04060720/61035d416ad9d10d75c8b9deea2498b9.docx

16.05.2019 року

 

Оголошення

Ізяславська міська рада повідомляє, що конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 10 травня 2019 року визнано таким, що не відбувся. Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, після виключення комісією учасника конкурсу залишився лише один учасник. Одного з  претендентів не було допущено до участі в конкурсі, у зв’язку з поданням ними неповної конкурсної документації..Комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності прийнято рішення щодо проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

 Оголошення

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

https://rada.info/upload/users_files/04060720/43b446bbf49519aac7c3ba55d8e00724.docx

11.04.2019 року

 

 Оголошення

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

https://rada.info/upload/users_files/04060720/3a9afe53bf5476bf51475cad0887b0dc.docx

14.03.2019 р.

 

 

 

 Оголошення

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єкти експертної грошової оцінки:

 1. Земельна ділянка  по вул. Незалежності, 22/1 площею 0,0100 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:005:0052.

Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 46975 грн.  00 коп. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1080 грн.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі громадської забудови; вид використання - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2.      Земельна ділянка  по вул. Миколи Микитюка, 119 площею 0,9595 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:007:1031.

Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(обслуговування виробничих будівель). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –1132497 грн.  85коп. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4440 грн.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; вид використання - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування виробничих будівель)

    Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

     Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

     Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 41 сесії Ізяславської міської ради від 11.10.2018  № 2 (далі – Положення, розміщене на сайті Ізяславської міської ради iz.mr@ukr.net у розділі “Рішення та розпорядження”).

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

- складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

- відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)).

    Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті із відміткою «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», з зазначенням назви об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію, і складається із:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (Додаток 3Положення);

- підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (Додаток 4 Положення);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

- інформація про претендента (Додаток 5 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

      Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (кінцева дата подання – 05.03.2019р. до 17 год. 15 хв.) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 12.03.2019 р. о 10.00 годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 3

 

Оголошення

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єкти експертної грошової оцінки:

 1. Земельна ділянка  по вул. Незалежності, 22/1 площею 0,0100 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:005:0052. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 46975 грн.  00 коп.  Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 900 грн. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі громадської забудови; вид використання - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

        2.   Земельна ділянка  по вул. Миколи Микитюка, 119 площею 0,9595 га (власник Ізяславська міська            рада). Кадастровий номер 6822110100:01:007:1031. Цільове призначення – для розміщення та              експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(обслуговування виробничих будівель). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –1132497 грн.  85 коп. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4440 грн.Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; вид використання - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування виробничих будівель). Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада. Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

     Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 41 сесії Ізяславської міської ради від 11.10.2018  № 2 (далі – Положення, розміщене на сайті Ізяславської міської ради iz.mr@ukr.net у розділі “Рішення та розпорядження”).

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

- складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

- відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)).

    Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті із відміткою «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», з зазначенням назви об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію, і складається із:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (Додаток 3Положення);

- підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (Додаток 4 Положення);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

- інформація про претендента (Додаток 5 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

      Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (кінцева дата подання – 04.02.2019р. до 17 год. 15 хв.) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 08.02.2019 р. о 10.00 годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 3

                                                                                                                                                                                              24.01.2019 р.

 

 

Оголошення

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради оголошує проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в м. Ізяслав.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради Ізяславського району

30300 Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43

Підстава  для  проведення  конкурсу:
Рішення 52 сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24.12.2013 р. «Про затвердження Переліку житлово – комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах та проведення конкурсу».
Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг 
з вивезення твердих побутових відходів:
Місце: 30300 Хмельницька обл., м. Ізяслав вул. Незалежності, 43 кабінет міського голови.
Дата:  18.02.2019 р. Час 14 год. 00 хв.

Голова конкурсної комісії – заступник міського голови Андрійчук В.І., м. Ізяслав вул. Незалежності, 43, каб. № 6, тел. 4-21-34.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста Ізяслав.

- Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

- Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів. 

- Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше одного року.

- Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

- Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:
послуги надають у межах міста Ізяслав.   

- площа міста – 1 462,9 га. - 98 багатоквартирних будинків; - 3475 будинків приватного сектору; - кількість контейнерних майданчиків – 11; - кількість контейнерів – 41;

- кількість вулиць та провулків міста -144;

- протяжність міських доріг 97,5 км., із них 25,1 км. з твердим покриттям.

Характеристика об'єктів утворення твердих побутових  відходів  за джерелами їх утворення: 
багатоквартирні житлові будинки:
- 98 шт. - в яких проживає 6770 осіб, будинків з сміттєпроводами немає.
- 89 багатоквартирних будинків обладнані централізованою каналізацією та водопостачанням, 9 будинків – вигрібними ямами, будинків мають централізоване опалення, 10 - індивідуальне.
- балансоутримувачі будинків: КП «Житлосервіс», відомчі.
індивідуальні житлові будинки садибного типу:
-   загальна  кількість  будинків 3475, проживає 10330 осіб;
підприємства, установи та організації:
- на території міста зареєстровано 355 юридичних осіб, в тому числі 36 бюджетних установ та організацій. 
Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти  перероблення, сортування,  утилізації,  видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо).
Звалище твердих побутових відходів м. Ізяслав, місцезнаходження – східна околиця м. Ізяслав, площа – 1,65 га., середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів м. Ізяслав – 3,0 км.
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
-  Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.
- Місце подання конкурсних пропозицій – Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43,  каб. № 6 (каб. № 3) щоденно з 09 год.00 хв. до 16 год. 00 хв. (крім святкових та вихідних днів).
- Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій  – до  11 год. 00 хв. 18.02.2019 року.
Місце та способи отримання конкурсної документації
Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43,  каб. № 6 (каб. № 3) щоденно з 09 год.00 хв. до 16 год. 00 хв. (крім святкових та вихідних днів).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

 

15.01.2019

Оголошення

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради оголошує проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів в м. Ізяслав.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради Ізяславського району

30300 Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43

Підстава  для  проведення  конкурсу:
Рішення 52 сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24.12.2013 р. «Про затвердження Переліку житлово – комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах та проведення конкурсу».
Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг 
з вивезення рідких побутових відходів:
Місце: 30300 Хмельницька обл., м. Ізяслав вул. Незалежності, 43 кабінет міського голови.
Дата:  18.02.2019 р. Час 14 год. 30 хв.

Голова конкурсної комісії – заступник міського голови Андрійчук В.І.,  м. Ізяслав вул. Незалежності, 43, каб. № 6, тел. 4-21-34.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання і вивезення рідких побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста Ізяслав.

- Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

- Вартість надання послуги з вивезення рідких побутових відходів.

- Досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів – не менше одного року.

- Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

- Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких побутових відходів:
послуги надають у межах міста Ізяслав.  

- площа міста – 1 462,9 га.

- 98 багатоквартирних будинків;

- 3475 будинків приватного сектору;

- кількість вулиць та провулків міста -144;

- протяжність міських доріг 97,5 км., із них 25,1 км. з твердим покриттям.

- середня відстань від об’єктів утворення рідких відходів (туди і назад) до очисних споруд 15 км., до КНС – 6 км.

Характеристика об'єктів утворення рідких побутових  відходів за джерелами їх утворення: 
багатоквартирні житлові будинки: - 89 багатоквартирних будинків обладнані централізованою каналізацією та водопостачанням, 9 будинків – вигрібними ямами.
- балансоутримувачі будинків: КП «Житлосервіс», відомчі.
     індивідуальні житлові будинки садибного типу:
- вигрібні ями, септики. Загальна  кількість  будинків 3475, приватна власність громадян.
Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з рідкими побутовими відходами.
Каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 4,2 тис. м³./добу,  місцезнаходження - с. Михля Ізяславського району, місце зливу - приймальна камера.
Каналізаційна насосна станція потужністю 4,2 тис. м³./добу, місцезнаходження – м. Ізяслав, вулиця Горинська, місце зливу – останній колодязь перед входом до КНС.
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
-  Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.
- Місце подання конкурсних пропозицій – Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43,  каб. № 6 (каб. № 3) щоденно з 09 год.00 хв. до 16 год. 00 хв. (крім святкових та вихідних днів).
- Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій  – до  11 год. 00 хв. 18.02.2019 року.
Місце та способи отримання конкурсної документації
Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43,  каб. № 6 (каб. № 3) щоденно з 09 год.00 хв. до 16 год. 00 хв. (крім святкових та вихідних днів).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

15.01.2019

ІНФОРМАЦІЯ
Ізяславської міської ради
про намір передати в оренду комунальне майно

 

    З метою вивчення попиту Ізяславська міська рада повідомляє про намір передати в оренду комунальне майно — приміщення №№ 169-173  на 2-му поверсі нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 10 В у м. Ізяслав загальною площею 44,2 кв.м. Балансоутримувач: Ізяславська міська рада. Строк оренди: 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання: за пропозиціями потенційних орендарів в  межах цільового призначення будівлі. Розмір орендної плати визначатиметься в залежності від виду цільового використання орендарем комунального майна. Орендні ставки за використання комунального майна затверджені рішенням 5 сесії міської ради від 17.03.2011 р. № 14 (із змінами).

  Заяви приймаються за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 (приміщення міської ради), тел. (03852) 4-21-36, факс (03852) 4-21-32. Останній день прийому заяв: 20.12.2018 р. до 17.00 год.

 

  04/12/2018

 

ОГОЛОШЕННЯ

       Ізяславська міська рада повідомляє, що конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 16 листопада 2018 року визнано таким, що не відбувся. Обох претендентів не було допущено до участі в конкурсі, у зв’язку з поданням ними неповної конкурсної документації. Комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності прийнято рішення щодо проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

22.11.2018 року

 

Оголошення

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єкти експертної грошової оцінки:

 1. Земельна ділянка  по вул. Незалежності, 22/1 площею 0,0100 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:005:0052.

Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 46975 грн.  00 коп. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1879 грн.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі громадської забудови; вид використання - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

 1. Земельна ділянка  по вул. Миколи Микитюка, 119 площею 0,9595 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:007:1031.

Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування виробничих будівель). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –1132497 грн.  85коп. 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 33975 грн.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; вид використання - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування виробничих будівель)

    Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

     Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

     Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 41 сесії Ізяславської міської ради від 11.10.2018  №2 (далі – Положення).

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

- складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

- відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

- спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (відповідної форми допусків до державної таємниці оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (за потреби).

    Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті із відміткою «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», з зазначенням назви об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію, і складається із:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (Додаток 3Положення);

- підтвердних документів.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (Додаток 4 Положення);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

- інформація про претендента (Додаток 5 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

      Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (кінцева дата подання – 12.11.2018р. до 17 год. 15 хв.) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 16.11.2018 р. о 10.00 годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 3

 

ІНФОРМАЦІЯ
Ізяславської міської ради
про намір передати в оренду комунальне майно

    З метою вивчення попиту Ізяславська міська рада повідомляє про намір передати в оренду комунальне майно — приміщення на 2-му поверсі нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 10 В у м. Ізяслав загальною площею 8,8 кв.м. Балансоутримувач: Ізяславська міська рада. Строк оренди: 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання: за пропозиціями потенційних орендарів в  межах цільового призначення будівлі. Розмір орендної плати визначатиметься в залежності від виду цільового використання орендарем комунального майна. Орендні ставки за використання комунального майна затверджені рішенням 5 сесії міської ради від 17.03.2011р №14 (зі змінами).

  Заяви приймаються за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 (приміщення міської ради), тел. (03852) 4-21-36, факс (03852)4-21-32. Останній день прийому заяв: 18.10.2018р до 17.00 год.

02/10/2018 р. 

 

Оголошення

про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків в місті Ізяслав

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради, 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43.

2. Прізвище, посаду та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Андрійчук Віталій Іванович, заступник міського голови, (03852) 4-21-34;

Цись Олександр Васильович, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, (03852) 4-21-36.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених пунктом 5 розділу IV Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13 червня 2016 року № 150, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам:

— ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу — максимально 50 балів;

— рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою — максимально 15 балів;

— наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) — максимально 15 балів;

— фінансова спроможність учасника конкурсу — максимально 10 балів;

— наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства — максимально 10 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Відмітка про засвідчення копії документа повинна складатися зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису уповноваженої особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та скріплюватися печаткою (за наявності), засвідчуватися повинна кожна сторінка копії документу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3 до Порядку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають:

Заяву, у якій зазначають:

фізичні особи-підприємці — прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи — повне найменування, код за ЄДРПОУ;

Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

— копія статуту або іншого засновницького документу суб’єкта господарювання;

— витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

— довідки відповідних органів державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами;

— балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання);

— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу суб’єкта господарювання з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) станом на 1-ше число місяця, у якому подається конкурсна пропозиція ;

— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

— паспорту та лист-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних суб’єкта господарювання, які передбачено нормами чинного законодавства (для фізичних осіб-підприємців);

— документа, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси учасника конкурсу та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо проведення конкурсу.

— розрахунку ціни надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) по кожному багатоквартирному будинку об’єкта конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Спосіб: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Місце: Виконавчий комітет Ізяславської міської ради, вул. Незалежності, 43 каб. № 6, м. Ізяслав, Ізяславський р-н, Хмельницька обл., 30300.

Кінцевий строк: “29” жовтня 2018 року до 17 год. 00 хв.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний день після закінчення строку їх подання, “30” жовтня 2018 року о 14.00. год.  кабінет 6, на засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

24 жовтня 2018 року      Виконавчий комітет Ізяславської міської ради

 

 

Оголошення

Ізяславська міська рада повідомляє, що переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 10 серпня 2018 року визнано ТОВ «Ізяслав-оцінка» (м.Ізяслав).

Мета проведення оцінки – визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Назва об’єкту оцінки:

 1. земельна ділянка по вул.Новосільська, 2А площею 0,3224 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Кадастровий номер 6822110100:01:001:0358.

Вартість виконання робіт – 3300 (три тисячі триста) грн. 00 коп.

 1. земельна ділянка по вул.Ковальська, 3А площею 0,0077 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер 6822110100:01:003:0150.

Вартість виконання робіт – 900 (дев’ятсот) грн. 00 коп.

Термін виконання робіт по кожному об’єкту – до 5 календарних  днів з дня підписання договору.

 

Міський голова                                                           В.І.Корнійчук

 

 

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єкти експертної грошової оцінки:

 1. Земельна ділянка  по вул. Ковальська, 3А площею 0,0077 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:003:0150. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –36169 грн. 98 коп.

Вартість послуг – не більше 3 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2) Земельна ділянка по вул. Новосільська, 2А площею 0,3224 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:001:0358. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 230483 грн. 76 коп. 

Вартість послуг – не більше 1,5 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 7 сесії Ізяславської міської ради від 23.03.2016 №10.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із ЗУ «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 Положення).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

- інформація про претендента (відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо) (додаток 4 Положення).

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 10.08.2018 р. о 10.00. годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6.

Міський голова                                                    В.І. Корнійчук

 

Оголошення

    Ізяславська міська рада оголошує комерційний конкурс на оренду приміщень І поверху нежитлової будівлі (аптеки  з підвалом) по вул. Шевченка, 28 (згідно технічного паспорту: частини приміщень №№ 29,30,34,35 та приміщення №№ 32,33,36,37,48) загальною площею 127,17 кв.м.

Початковий (мінімальний) розмір орендної плати — 5128 грн/місяць без врахування ПДВ.

Мета (напрям) використання об'єкта оренди: розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих та непродовольчих товарів(крім торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами).

Балансоутримувач будівлі: Ізяславська міська рада.   

      Комерційний конкурс - конкурентний спосіб набуття права на оренду майна, за яким переможцем визначається учасник конкурсу, що запропонував найвищий розмір орендної плати за письмовим поданням (або з голосу під час проведення конкурсу) і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

    Умови конкурсу: ефективне використання комунального майна; зобов'язання своєчасно сплачувати орендну плату; співпраця з територіальною громадою міста (участь в міських соціальних проектах, затверджених Ізяславською міською радою); забезпечення збереження орендованого майна, проведення поточного, капітального ремонту, невід'ємних поліпшень приміщень за кошти орендаря без відшкодування витрат на їх проведення; забезпечення дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта; дотримання санітарно-епідеміологічних та екологічних норм експлуатації об'єкта; забезпечення страхування орендованого майна відповідно до законодавства; облаштування прилеглої території; створення нових робочих місць; створення нешкідливих умов праці; вартість послуг суб'єкта оціночної діяльності сплачує/відшкодовує переможець конкурсу; зобов'язання переможця конкурсу  укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту затвердження протоколу конкурсної комісії; зобов'язання укласти договори з надавачами комунальних послуг та своєчасно здійснювати оплату цих послуг.

   Термін дії договору оренди – 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін, з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов'язків за договором оренди.

   Для участі у конкурсі учасник подає заяву на участь у конкурсі, відомості про учасника конкурсу:

а) для фізичних осіб — підприємців -  копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу,  копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

б) для юридичних осіб – копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; нотаріально посвідчені копії установчих документів; довідку про те, що щодо юридичної особи не порушено справи про банкрутство; належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи (у разі необхідності); баланс підприємства за звітний період.

    Окремо в запечатаному конверті, завіреному на місці склейки печаткою чи підписом заявника, учасники конкурсу подають зобов'язання щодо виконання умов конкурсу із зазначенням розміру місячної орендної плати (без ПДВ), що пропонується потенційним орендарем, та пропозиції щодо терміну оренди. 

      Конкурс буде проведено 04.01.2018 року о 14.00 год. в приміщенні Ізяславської міської ради по вул. Незалежності, 43, м. Ізяслав. Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 по 03.01.2018 року включно (до 17.00 год.)

     Реєстрація учасників конкурсу (їх представників) починається за одну годину та закінчується за 10 хв. до початку конкурсу. Незареєстровані учасники (їх представники) та їх заяви і бізнес - пропозиції до конкурсу не допускаються.

     За довідками звертатись за тел. 4-21-36. 

Конкурсна комісія міської ради

14.12.2017 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

            Ізяславська міська рада повідомляє, що переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 27 жовтня 2017 року визнано ТОВ «Ізяслав-оцінка» (м.Ізяслав).

           Мета проведення оцінки – визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

           Назва об’єкту оцінки:

 1.   земельна ділянка по вул.Заславська, 6 площею 0,0512 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер 6822110100:01:002:0383.

Вартість виконання робіт – 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп.

 2.  земельна ділянка по вул.Шевченка, 40 Б площею 0,0200 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.    Кадастровий номер 6822110100:01:006:0007.

Вартість виконання робіт – 870 (вісімсот сімдесят) грн. 00 коп.

3. земельна ділянка по вул.Шевченка, 14 Б площею 0,0305 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 6822110100:01:006:0913.

Вартість виконання робіт – 630 (шістсот тридцять) грн. 00 коп.

Термін виконання робіт по кожному об’єкту – до 5 календарних  днів з дня підписання договору.

 

    Ізяславська міська рада оголошує повторний конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єкти експертної грошової оцінки:

1. земельна ділянка  по вул. Заславська, 6 площею 0,0512 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:002:0383. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 156564 грн. 48 коп.

2.   земельна ділянка  по вул. Шевченка, 40 Б площею 0,0200 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0007. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 90166 грн. 00 коп.

3.   земельна ділянка  по вул. Шевченка, 14 Б площею 0,0305 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0913. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 66002 грн. 00 коп.

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Вартість послуг – до 1 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 7 сесії Ізяславської міської ради від 23.03.2016 №10 (далі – Положення).

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із ЗУ «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 Положення).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

- інформація про претендента (відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо) (додаток 4 Положення).

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (кінцева дата подання 23.10.2017 р. до 17 год.15 хв.) за адресою: 30300, м.Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 27.10.2017 р. о 10.00. годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6.

Міський голова                                                               В.І.Корнійчук                                                                      06/10/2017

                      

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єкти експертної грошової оцінки:

1. земельна ділянка  по вул. Заславська, 6 площею 0,0512 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:002:0383. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 156564 грн. 48 коп.

2.   земельна ділянка  по вул. Шевченка, 40 Б площею 0,0200 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0007. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 90166 грн. 00 коп.

3.   земельна ділянка  по вул. Шевченка, 14 Б площею 0,0305 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0913. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 66002 грн. 00 коп.

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Вартість послуг – до 1 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 7 сесії Ізяславської міської ради від 23.03.2016 №10 (далі – Положення).

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із ЗУ «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 Положення).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

- інформація про претендента (відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо) (додаток 4 Положення).

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (кінцева дата подання 25.09.2017 р. до 17 год.15 хв.) за адресою: 30300, м.Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 29.09.2017 р. о 10.00. годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6.

Секретар міської ради                                                               Н.А. Попко                                                                      07/09/2017

 

ОГОЛОШЕННЯ

про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Ізяславська міська рада повідомляє, що переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 11 серпня 2017 року визнано ТОВ «Ізяслав-оцінка» (м.Ізяслав).

Мета проведення оцінки – визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Назва об’єкту оцінки:

 1. земельна ділянка по вул.Жовтнева, 119А площею 0,3391 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер 6822110100:01:007:1030.

Вартість виконання робіт – 7800 (сім тисяч вісімсот) грн. 00 коп.

 1. земельна ділянка по вул.Незалежності, 91А площею 0,0442 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Кадастровий номер 6822110100:01:007:0335.

Вартість виконання робіт – 2100 (дві тисячі сто) грн. 00 коп.

Термін виконання робіт по кожному об’єкту – до 5 календарних  днів з дня підписання договору.

18.08.2017 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ

Відповідно до розпорядження міського голови №36 від 01.08.2017 року   двадцять восьму сесію  Ізяславської  міської  ради  сьомого скликання  заплановано провести 18 серпня  2017  року о 10.00  годині  в  приміщенні  міської ради  по вул.  Грушевського,5..

Питання, які виносяться на розгляд сесії:

1.Про заслуховування інформації про результати діяльності Шепетівської місцевої прокуратури на території м.Ізяслав протягом І півріччя 2017 року.

2. Про розгляд звернення ФОП Піскуна А.С. щодо проведення благоустрою території

3. Про розгляд звернення ТОВ «Зелений парк» щодо проведення благоустрою території

4. Про  доповнення Переліку об’єктів нерухомого комунального майна територіальної громади м. Ізяслав, які можуть бути передані в оренду в 2017 році

5. Про  надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності

6. Про  виплату одноразової  грошової  допомоги

7. Про постановку на баланс зупинок міського автомобільного транспорту

8. Про передачу в оренду комунального майна

9. Про надання дозволу на використання частини орендної плати

10. Про затвердження кошторисної документації

11. Про уточнення показників міського бюджету

12. Земельні питання

13. Про перенесення САУ

14. Внесення змін в рішення №3 другої сесії Ізяславської міської ради 7 скликання від 11.12.2015 року «Про затвердження складу постійних комісій Ізяславської міської ради

15. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2017 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ

Відповідно до розпорядження міського голови №35 від 01.08.2017 року   двадцять сьому (позачергову) сесію  Ізяславської  міської  ради  сьомого скликання  заплановано провести 04 серпня  2017  року о 14  годині  в  приміщенні  міської ради  по вул.  Незалежності,43.

Питання, яке виноситься на розгляд сесії:

1. Про затвердження проектної документації.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ

Відповідно до розпорядження міського голови №34 від 24.07.2017 року   двадцять шосту (позачергову) сесію  Ізяславської  міської  ради  сьомого скликання  заплановано провести 27 липня  2017  року о 10  годині  в  приміщенні  міської ради  по вул.  Грушевського,5.

Питання, які виносяться на розгляд сесії:

1. Про затвердження проектної документації.

2. Про затвердження кошторисної документації.

3. Про уточнення показників міського бюджету. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ

Відповідно до розпорядження міського голови №28 від 09.06.2017 року   двадцять п’яту сесію  Ізяславської  міської  ради  сьомого скликання  заплановано провести 04 липня  2017  року о 10  годині  в  приміщенні  міської ради  по вул.  Грушевського,5.

Питання, які виносяться на розгляд сесії:

1.Про визнання повноважень депутата Ізяславської міської ради сьомого скликання

2. Про внесення змін в  рішення №5 другої сесії Ізяславської міської ради сьомого скликання від 11.12.2015 року «Про затвердження складу виконкому міської ради»

3. Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Ізяславської міської ради

4.Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, розташовані на території м.Ізяслав

5. Про надання пільг зі сплати земельного податку

6. Про надання пільг зі сплати земельного податку

7. Про розгляд звернення ПП «Ізяславмолпродукт» щодо проведення благоустрою території

8. Про розгляд звернення Ізяславської МПШБК щодо проведення благоустрою території

9. Про  затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Ізяслав на період 2017 - 2021 роки

10. Про  виплату одноразової  грошової  допомоги

11. Про затвердження кошторисної документації

12. Про уточнення показників міського бюджету

13. Про  надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності

14. Земельні питання

та інші питання.

 

Секретар міської ради                Н.А.Попко

 

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово - комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням ії необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.07.2012 р. № 390, КП «Житлосервіс» повідомляє про намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення та захоронення ТПВ (твердих побутових відходів).

Групи споживачів

Тариф, грн. за 1м3 ( з ПДВ )

Вивезення ТПВ

Захоронення ТПВ

 

 

Населення

90,98

16,09

Бюджетні установи

100,08

17,70

інші

131,91

23,32

 

Плата за 1 людину в місяць становить – 12,85 грн.

Структура тарифу по вивезенню сміття ( для населення)  грн/м3: паливо-19,69, матеріали-1,38, зарплата-28,09, ЄСВ-6,18, інші-20,49.Всього собівартість 75,82грн, прибуток – 0,00 грн, ПДВ -15,16 грн

Структура тарифу по захороненню сміття ( для населення)  грн/м3: паливо-2,36, екологічний податок-2,61, зарплата-5,27, ЄСВ-1,16, інші-1,85.Всього собівартість 13,41грн, прибуток – 0,00 грн, ПДВ -2,68 грн

Послуги надаються за графіком.

Розмір діючого тарифу для населення  становить 69,48 грн( з ПДВ ) по вивозу сміття та 13,29 грн ( з ПДВ ) по захороненню сміття. Рівень відшкодування собівартості в діючому тарифі становить 86 %. Востаннє тарифи переглядались  30.09.2014р. В зв’язку з підняттям цін на паливо-мастильні матеріали,  підняттям рівня мінімальної зарплати відбулось зростання основних складових тарифу: паливо на 20%, зарплати на 68% . Тариф для населення по вивезенню сміття зросте на 30%, по захороненню на 21%.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються з 17 травня  по 30 травня  2017р. за адресою м.Ізяслав вул. О.Кушнірука, 2, тел..4-14-37, ел.адреса: gitloservice@i.ua

Адміністрація КП «Житлосервіс»

 

 

 

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта

оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення

експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

Ізяславська міська рада оголошує повторний конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Об’єкт експертної грошової оцінки – земельна ділянка  по вул. Новосільська, 2А площею 0,3224 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:001:0358. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 230483 грн. 76 коп. 

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Вартість послуг – до 1 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 7 сесії Ізяславської міської ради від 23.03.2016 №10 (далі – Положення).

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із ЗУ «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 Положення).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

- інформація про претендента (відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо) (додаток 4 Положення).

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (кінцева дата подання – 15.05.2017р. до 17 год. 15 хв.) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 19.05.2017 р. о 10.00 годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6.

 

 

Міський голова                                                    В.І. Корнійчук

 

 

 

 

ІЗЯСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25  квітня  2017  року  № 42

Про закінчення опалювального сезону

2016-2017 рр. в м. Ізяслав

            У відповідності до статей 7, 16 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»,  керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Ізяславської міської ради

в и р і ш и в :

1. Комунальному підприємству «Ізяславтепломережа» та іншим підприємствам, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які мають на балансовому обліку котельні, що опалюють об'єкти соціально-побутової сфери, припинити опалювальний сезон 2016-2017 рр. на території міста Ізяслава з 00.00.год. 26 квітня 2017 року.

2. Дане рішення довести до відома установ, підприємств та організацій, які надають комунальні послуги з теплопостачання.

3. Рішення виконкому від 29 березня 2017 року № 33 «Про закінчення опалювального сезону 2016-2017 рр. в м. Ізяслав» вважати таким, що втратило чинність.      

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Андрійчука В.І.

 

Міський  голова     В.І.Корнійчук  

 

       

Повідомлення про результат  конкурс з відбору

суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Ізяславська міська рада повідомляє, що переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 25 квітня 2017 року визнано ТОВ «Ізяслав-оцінка» (м.Ізяслав).

Мета проведення оцінки – визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Назва об’єкту оцінки:

 1. земельна ділянка по вул. Вокзальна, 35 площею 4,6100 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Вартість виконання робіт – 18600 (вісімнадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп.

 1. земельна ділянка по вул. Грушевського, 26 площею 0,0691 га для будівництва і обслуговування будівель.

Вартість виконання робіт – 3150 (три тисячі сто п’ятдесят) грн. 00 коп.

 1. земельна ділянка вул. Миколи Микитюка, 16 В площею 0,0649 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.

Вартість виконання робіт – 2700 (дві тисячі сімсот) грн. 00 коп.

 1. земельна ділянка по вул. Подільська, 2/1 га площею 0,0875 га для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови.

Вартість виконання робіт – 2200 (дві тисячі двісті) грн. 00 коп.

Термін виконання робіт по кожному об’єкту – до 5 календарних  днів з дня підписання договору.

 

Повідомлення

Ізяславська міська рада повідомляє, що повторний конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 20 квітня 2017 року визнано таким, що не відбувся. Об’єкт експертної грошової оцінки – земельна ділянка  по вул. Новосільська, 2А площею 0,3224 га.

 

 

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору

суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Об’єкти експертної грошової оцінки:

 1. земельна ділянка  по вул. Вокзальна, 35 площею 4,6100 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0914. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 7534123 грн. 00 коп.  Вартість послуг – до 0,25 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 2. земельна ділянка  по вул. Грушевського, 26 площею 0,0691 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:005:1070. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 324597 грн. 25 коп.  Вартість послуг – до 1 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 3. земельна ділянка  по вул. Миколи Микитюка, 16 В площею 0,0649 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:006:0082. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 292588 грн. 67 коп.  Вартість послуг – до 1 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 4. земельна ділянка  по вул. Подільська, 2/1 площею 0,0875 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:003:1200. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших  будівель громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 115088 грн. 75 коп.  Вартість послуг – до 2 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 7 сесії Ізяславської міської ради від 23.03.2016 №10 (далі – Положення).

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із ЗУ «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 Положення).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

- інформація про претендента (відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо) (додаток 4 Положення).

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 25.04.2017 р. о 10.00. годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6.

Міський голова                                                    В.І. Корнійчук

 

 

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта

оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення

експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

Ізяславська міська рада оголошує повторний конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Об’єкт експертної грошової оцінки – земельна ділянка  по вул. Новосільська, 2А площею 0,3224 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:001:0358. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 230483 грн. 76 коп. 

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Вартість послуг – до 1 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 7 сесії Ізяславської міської ради від 23.03.2016 №10 (далі – Положення).

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із ЗУ «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 Положення).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

- інформація про претендента (відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо) (додаток 4 Положення).

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 20.04.2017 р. о 10.00. годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6.

 

 

Міський голова                                                    В.І. Корнійчук

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шепетівське медичне училище (м.Шепетівка проспект Миру, 26) запрошує 31 березня 2017 року о 10-00 годині  відвідати День відкритих дверей

 

Міська рада запрошує всіх ізяславчан підтримати кампанію

"Година Землі 2017"

Година Землі (англ. Earth Hour) — щорічна міжнародна подія, започаткована WWF (World Wide Fund for Nature, Всесвітнім фондом природи), котра проводиться останньої або передостанньої суботи березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем Планети. Вперше подія була організована Всесвітнім фондом природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 році, та отримала світову підтримку у 2008 році. В Годині Землі 2016 року прийняли участь більше 7000 міст у 172 країнах світу, в тому числі більше 75 міст України.

У суботу, 25 березня 2017 року о 20:30 люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, Годину Землі, як символ стурбованості за майбутнє Планети та єдності у бажанні захистити природу, запрошуємо ізяславчан взяти участь в акції.

 

 

Ізяславська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності,

якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Об’єкт експертної грошової оцінки – земельна ділянка  по вул. Новосільська, 2А площею 0,3224 га (власник Ізяславська міська рада). Кадастровий номер 6822110100:01:001:0358. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 230483 грн. 76 коп. 

Замовник та платник робіт з оцінки – Ізяславська міська рада.

Вартість послуг – до 1 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Термін виконання робіт – до 30 календарних днів з моменту заключення договору.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 7 сесії Ізяславської міської ради від 23.03.2016 №10 (далі – Положення).

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із ЗУ «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

- переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 Положення).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

- копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

- інформація про претендента (відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу; інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо) (додаток 4 Положення).

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-33.

Конкурс буде проведено 21.03.2017 р. о 10.00. годині, у приміщенні міської ради за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет № 6.

27 лютого 2017 року

Інформація про початок розгляду електронної петиції

На виконання вимог ст.23¹ Закону України «Про звернення громадян», Ізяславська міська рада оприлюднює інформацію про початок розгляду електронної петиції «Розробити генеральний план міста Ізяслав»

Автор петиції: Федотов Володимир Геннадійович

Дата подання електронної петиції: 27.12.2016 року

Дата набрання необхідної кількості голосів: 25.02.2017 року

Строк розгляду електронної петиції: не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду буде оприлюднена на офіційному веб-сайті Ізяславської міської ради http://izyaslav.miskrada.org.ua/, а також надіслана у письмовому вигляді автору даної електронної петиції.

 

19 січня 2017 року

Оголошення

Виконавчий комітет Ізяславської міської ради оголошує проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в м. Ізяслав.
Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Виконавчий комітет Ізяславської міської ради Ізяславського району
30300 Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43       
Підстава  для  проведення  конкурсу:
Рішення 52 сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24.12.2013 р. «Про затвердження Переліку житлово – комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах та проведення конкурсу».
Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг 
з вивезення твердих побутових відходів:
Місце: 30300 Хмельницька обл., м. Ізяслав вул. Незалежності, 43 кабінет міського голови.
Дата:  20.02.2017 р. Час 14 год. 00 хв.
Голова конкурсної комісії – заступник міського голови Андрійчук В.І., м. Ізяслав вул. Незалежності, 43, каб. 1, тел. 4-21-33.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
- Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста Ізяслав.
- Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.
- Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.
- Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше одного року.
- Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
- Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:
послуги надають у межах міста Ізяслав.  
- площа міста – 1 462,9 га.
- 98 багатоквартирних будинків;
- 3475 будинків приватного сектору;
- кількість контейнерних майданчиків – 9;
- кількість контейнерів – 31;
- кількість вулиць та провулків міста -144;
- протяжність міських доріг 97,5 км., із них 25,1 км. з твердим покриттям.
Характеристика об'єктів утворення твердих побутових  відходів  за джерелами їх утворення: 
багатоквартирні житлові будинки:
- 98 шт. - в яких проживає 6770 осіб, будинків з сміттєпроводами немає.
- 89 багатоквартирних будинків обладнані централізованою каналізацією та водопостачанням, 9 будинків – вигрібними ямами, будинків мають централізоване опалення, 10 - індивідуальне.
- балансоутримувачі будинків: КП «Житлосервіс», відомчі.
одноквартирні житлові будинки:
 
Виконавчий комітет Ізяславської міської ради оголошує проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів в м. Ізяслав.
Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Виконавчий комітет Ізяславської міської ради Ізяславського району
30300 Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43       
Підстава  для  проведення  конкурсу:
Рішення 52 сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 24.12.2013 р. «Про затвердження Переліку житлово – комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах та проведення конкурсу».
Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг 
з вивезення рідких побутових відходів:
Місце: 30300 Хмельницька обл., м. Ізяслав вул. Незалежності, 43 кабінет міського голови.
Дата:  20.02.2017 р. Час 14 год. 30 хв.
Голова конкурсної комісії – заступник міського голови Андрійчук В.І.,  м. Ізяслав вул. Незалежності, 43, каб. 1, тел. 4-21-33.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
- Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання і вивезення рідких побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста Ізяслав.
- Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.
- Вартість надання послуги з вивезення рідких побутових відходів.
- Досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів – не менше одного року.
- Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
- Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких побутових відходів:
послуги надають у межах міста Ізяслав.  
- площа міста – 1 462,9 га.
- 98 багатоквартирних будинків;
- 3475 будинків приватного сектору;
- кількість вулиць та провулків міста -144;
- протяжність міських доріг 97,5 км., із них 25,1 км. з твердим покриттям.
- середня відстань від об’єктів утворення рідких відходів (туди і назад) до очисних споруд 15 км., до КНС – 6 км.
Характеристика об'єктів утворення рідких побутових  відходів за джерелами їх утворення: 
     багатоквартирні житлові будинки: - 89 багатоквартирних будинків обладнані централізованою каналізацією та водопостачанням, 9 будинків – вигрібними ямами.
- балансоутримувачі будинків: КП «Житлосервіс», відомчі.
     одноквартирні житлові будинки:
- вигрібні ями, септики. Загальна  кількість  будинків 3475, приватна власність громадян.
Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з рідкими побутовими відходами.
Каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 4,2 тис. м³./добу,  місцезнаходження - с. Михля Ізяславського району, місце зливу - приймальна камера.
Каналізаційна насосна станція потужністю 4,2 тис. м³./добу, місцезнаходження – м. Ізяслав, вулиця Горинська, місце зливу – останній колодязь перед входом до КНС.
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
-  Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.
- Місце подання конкурсних пропозицій – Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43,  каб.1 (каб.3) щоденно з 09 год.00 хв. до 16 год. 00 хв. (крім святкових та вихідних днів).
- Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій  – до  11 год. 00 хв. 20.02.2017 року.
Місце та способи отримання конкурсної документації
Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43,  каб.1 (каб.3) щоденно з 09 год.00 хв. до 16 год. 00 хв. (крім святкових та вихідних днів).
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.
 

5 січня 2016 року

Інформація про початок розгляду електронної петиції

На виконання вимог ст.23¹ Закону України «Про звернення громадян», Ізяславська міська рада оприлюднює інформацію про початок розгляду електронної петиції «Про покарання посадових осіб Ізяславської міської і районної рад, щодо їх бездіяльності під час снігопаду, що призвело до транспортного колапсу в місті і районі»

Автор петиції: Нараєвська Інна Олександрівна

Дата подання електронної петиції: 17.11.2016 року

Дата набрання необхідної кількості голосів: 03.01.2017 року

Строк розгляду електронної петиції: не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду буде оприлюднена на офіційному веб-сайті Ізяславської міської ради http://izyaslav.miskrada.org.ua/, а також надіслана у письмовому вигляді автору даної електронної петиції.

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації “Детальний план території для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Подільська, 13 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області”

Мета проекту містобудівної документації: визначення планувальної організації і містобудівного розвитку території, виконання вимог частини 3 та частини 4 статті 24 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо врегулювання земельних питань, які намічені для містобудівних потреб.

Склад і зміст: Детальний план території для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Подільська, 13 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області складається з текстових та графічних матеріалів. До складу текстових матеріалів включаються – пояснювальна записка. Графічні матеріали детального плану та масштаби розроблено згідно завдання на проектування та ДБН Б.1.1-14:2012.

Основні техніко-економічні показники:

 • площа ділянки – 0,0284 га
 • площа забудови – 0,0115 га
 • гранична висота будівлі – 8 м
 • кількість гаражів – 1 шт (на 2 машиномісця)

Замовник проекту – Ізяславська міська рада.

Виконавець – Рівненська філія ДП “Діпромісто”.

Підстава для розроблення проекту: рішення 17 сесії Ізяславської міської ради 7 скликання «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території» від 11.11.2016 року № 20

Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектом містобудівної документації “Детальний план території для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Подільська, 13 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області” можливо ознайомитися на офіційному веб-сайті Ізяславської міської ради - http://izyaslav.miskrada.org.ua та в приміщенні Ізяславської міської ради за адресою м. Ізяслав, вул. Незалежності, 41, кабінет № 6 протягом місяця з дати опублікування оголошення.

Телефони для довідок:4-21-33, 4-21-34, e-mail:iz.mr@ukr.net

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій: пропозиції та зауваження подавати на адресу Ізяславської міської ради з 29 грудня 2016 року до 27 січня 2017 року включно. Пропозиції, подані особами після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції приймаються: у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої   розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

        Дата проведення громадських слухань проекту містобудівної документації: громадські слухання з обговорення проекту містобудівної документації “Детальний план території для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Подільська, 13 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області” відбудуться 27 січня 2017 року о 13:00 в залі засідань Ізяславської районної ради за адресою: м. Ізяслав вул. Грушевського, 5.

Відповідальні особи за організацію розгляду пропозицій: заступник міського голови Калитюк Л. П. та спеціаліст І категорії Черняк Ю. В. 

 

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації “Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вокзальна, 11Г/1 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області”

Мета проекту містобудівної документації: визначення планувальної організації і містобудівного розвитку території, виконання вимог частини 3 та частини 4 статті 24 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо врегулювання земельних питань, які намічені для містобудівних потреб.

Склад і зміст: Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вокзальна, 11Г/1 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області складається з текстових та графічних матеріалів. До складу текстових матеріалів включаються – пояснювальна записка. Графічні матеріали детального плану та масштаби розроблено згідно завдання на проектування та ДБН Б.1.1-14:2012.

Основні техніко-економічні показники:

 • площа ділянки – 0,0050 га
 • площа забудови – 0,0050 га
 • гранична висота будівлі – 8 м

Замовник проекту – Ізяславська міська рада.

Виконавець – Рівненська філія ДП “Діпромісто”.

Підстава для розроблення проекту: рішення 17 сесії Ізяславської міської ради 7 скликання «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території» від 11.11.2016 року № 20

Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: з проектом містобудівної документації “Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вокзальна, 11Г/1 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області” можливо ознайомитися на офіційному веб-сайті Ізяславської міської ради - http://izyaslav.miskrada.org.ua та в приміщенні Ізяславської міської ради за адресою м. Ізяслав, вул. Незалежності, 41, кабінет № 6 протягом місяця з дати опублікування оголошення.

Телефони для довідок:4-21-33, 4-21-34, e-mail:iz.mr@ukr.net

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій: пропозиції та зауваження подавати на адресу Ізяславської міської ради з 29 грудня 2016 року до 27 січня 2017 року включно. Пропозиції, подані особами після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції приймаються: у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої   розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

        Дата проведення громадських слухань проекту містобудівної документації: громадські слухання з обговорення проекту містобудівної документації “Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вокзальна, 11Г/1 м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області” відбудуться 27 січня 2017 року о 13:00 в залі засідань Ізяславської районної ради за адресою: м. Ізяслав вул. Грушевського, 5.

Відповідальні особи за організацію розгляду пропозицій: заступник міського голови Калитюк Л. П. та спеціаліст І категорії Черняк Ю. В. 

 

Протокол громадських слухань з питань затвердження проекту містобудівної документації

«Детальний план території під розташування культової споруди з комплексом допоміжних будівель та споруд на території м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької облаcті

посилання на документ: https://rada.info/upload/users_files/04060720/5a025793d9d2994962c646aeef4443ae.doc

 

 

Оголошення

Відповідно до статей 7, 43, 44, 45, 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями) (далі – Порядок), з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, забезпечення якісного обслуговування перевезень пасажирів, виконкомом Ізяславської міської ради з 13 жовтня 2016 року оголошується конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах № 3 і № 4 загального користування. 

1. Організатор конкурсу – виконком Ізяславської міської ради, адреса: м. Ізяслав  вул.  Незалежності, 43. 

2. Порядковий номер та основні характеристики об’єктів конкурсу:

№ об’єкта з/п

Номер та назва маршруту

К-сть автобусів

Норматив мінімальної к-ті резерву

Протяжн.           

(км)

Категорія та клас автобусів

Режим руху

Розклад руху

1

№ 3 «Комбікормовий завод – Лабази»

1

1

11,2

М2, М3, клас А, В, І (але не менше 18 пасажиро місць)

Режим маршрутне таксі

Затверджено паспортом маршруту

2

№ 4

«Перехрестя вул.Незалежності і Вишневої –Лабази»

2

1

7,1

М2, М3, клас А, В, І (але не менше 18 пасажиро місць)

Режим маршрутне таксі

Затверджено паспортом маршруту

 

3. Умови конкурсу

Конкурс проводиться на умовах, затверджених рішенням виконавчого комітету від 22.09.2016 року № 104 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах № 3 і № 4 загального користування м. Ізяслава».

3.1.У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»:

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у м. Ізяслав, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигуни які відповідають нормам  і  стандартам визначеним законодавством  по викидах в атмосферу шкідливих речовин.

3.2.Для забезпечення перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування № 3 і № 4 в звичайному режимі залучаються автобуси загальною пасажиромісткістю не менше 18 місць.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

Перевізник забезпечує роботу на об’єкті конкурсу не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями допускаються спеціально облаштовані автобуси, які мають відповідний сертифікат.

Перевізник повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов`язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні

виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків.

3.3. Перевізники різних форм власності, які працюють на міській маршрутній мережі м. Ізяслав, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх

обслуговування зобов’язані:

3.3.1. виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів ;

3.3.2. утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на

майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;

3.3.3. забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

3.3.4. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров`я водіїв;

3.3.5. організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

3.3.6. забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

3.3.7. забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

3.3.8. забезпечувати безпеку дорожнього руху;

3.3.9. забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;

3.3.10. забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху;

3.3.11. забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху та  забезпечити диспетчерський  контроль та  управління із обов’язковою наявністю в

автобусах  заявлених на конкурс  GPS/GPRS- системи контролю.

3.4. Пільгові перевезення пасажирів здійснюються відповідно до чинного законодавства та

індивідуальних пропозицій, погоджених  між Організатором, управлінням соціального захисту Ізяславської районної державної адміністрації і Перевізником.

Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти у пільгових перевезеннях, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

3.5. Подання документів на конкурс

3.5.1. Для участі в конкурсі претендент подає на кожний об’єкт конкурсу окрему заяву представнику Організатора та документи згідно п.29,32 Постанови КМУ від 3 грудня 2008 року № 1081.

3.5.2. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

   Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

  Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об`єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

3.5.3. Документи, які подані в повному обсязі, приймаються та реєструються представником Організатора у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту з повідомленням про спосіб повернення коштів внесених за участь в конкурсі.

3.5.4. Усі документи складаються державною мовою.

3.5.6. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до представника Організатора, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

3.5.7. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, наданих претендентом на участь у конкурсі, перевіряється представником Організатора органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

4. Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу: звертатись в Ізяславську міську раду вул. Незалежності, 43 кабінет № 6 заступник міського голови Калитюк Любов Павлівна тел. 4-21-34 iz.mr@ukr.net

При необхідності одержати письмову інформацію про об’єкти конкурсу, претендент направляє відповідне звернення на адресу Організатора. В такому випадку відповідь надається впродовж п’яти робочих днів з моменту надходження.

5. Кінцевий строк прийняття документів для  участі в конкурсі  до 16.30. год. 31.10.2016 року.

6,7. Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи, місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі

Виконавчий комітет Ізяславської  міської  ради, адреса: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43, тел. 4-21-34 Режим роботи  з 08.00. до 17.15 год. понеділок-четвер, п’ятниця з 08.00 до 16.00. год., обідня перерва з 12.00 до 13.00. год. 

Бланки документів для участі в конкурсі, анкету і інформацію про об’єкти конкурсу надає  заступник міського голови Калитюк Любов Павлівна, кабінет № 6.

8.Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету

м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43 кабінет міського голови, 15 листопада 2016 року о 14.00.год.

9.Розмір плати за участь у конкурсі становить  340 грн. та вноситься за наступними реквізитами: отримувач -  банк ГУДКСУ у Хмельницькій області р/р  37327061002716  Код 04060720 МФО 815013. Призначення платежу: плата за участь у конкурсі з перевезення пасажирів  15.11.2016 року. Засідання конкурсного комітету розпочнеться 15.11.2016 р. о 14.00. год. за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43,  кабінет  міського голови.  

Заступник міського голови Л.Калитюк

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь